37. Turnus Terapii Wad Postawy i Skolioz wg Metody FITS - lipiec 2019 Szklarska Poręba

Miejsce: Hotel Europa - Górnicza Strzecha

ul. Wysoka 7

58-580 Szklarska Poręba

www.gorniczastrzecha.pl

Termin: 30.06-13.07.2019

 

Cena turnusu: 4400,00 zł (koszt pobytu opiekuna 2100,00 zł)

Zaliczka: 1400,00 zł

Termin zgłaszania: 20.04.2019

 

30 kwietnia 2019 r zostanie ogłoszona lista uczestników turnusu.

Podstawą rozpatrywania zgłoszeń jest prawidłowo wypełniona i wysłana karta zgłoszenia oraz wpłacona w terminie zaliczka.

 

Osoby zakwalifikowane na turnus wpłacają pozostałą kwotę 3000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019 r.

Osoby niezakwalifikowane otrzymają zwrot wpłaconej zaliczki w terminie do 2 tygodni.

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Gabinet Fizjoterapii dr n. med. Marianna Białek, Paszowice 333, 59-411 Paszowice

Konto: Bank PKO BP   nr 22 1020 3017 0000 2002 0423 4522

 

Możliwości dofinansowania:

Dzieci które mają orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. Należy zgłosić się w tym celu do PCPR, MOPR w miejscu zamieszkania.

 

Osoby ubiegające się o dofinansowanie mają obowiązek poinformować o tym organizatora turnusu jak najwcześniej. Organizator musi potwierdzić do PCPR-u, MOPS-u udział dziecka w turnusie.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest:

Wpis Organizatora turnusu na listę PFRON – nr OR/02/0005/17 ważny do 20.09.2020 r.

Wpis Ośrodka na listę PFRON w którym będzie turnus – nr OD/02/0003/18 ważny do 22.02.2021 r.

                                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY