36. Turnus Terapii Wad Postawy i Skolioz wg Metody FITS - lipiec 2018 Szklarska Poręba

Miejsce: Hotel Europa - Górnicza Strzecha

ul. Wysoka 7

58-580 Szklarska Poręba

www.gorniczastrzecha.pl

Termin: 01-14.07.2018

 

Cena turnusu: 4200,00 zł

Zaliczka: 1200,00 zł

Termin zgłaszania: 28.04.2018

 

Po 10 maja 2018 r zostanie ogłoszona lista uczestników turnusu.

Podstawą kwalifikowania jest prawidłowo wypełniona i wysłana karta zgłoszenia oraz wpłacona zaliczka.

Osoby zakwalifikowane na turnus wpłacają pozostałą kwotę 3000,00 zł w nie przekraczalnym terminie do 30.05.2018 r. Osoby niezakwalifikowane otrzymają zwrot wpłaconej zaliczki w terminie do 2 tygodni.

Koszt pobytu opiekuna 1960,00 zł

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Gabinet Fizjoterapii dr n. med. Marianna Białek

Paszowice 333

59-411 Paszowice

Konto: Bank PKO BP   nr 22 1020 3017 0000 2002 0423 4522

Możliwości dofinansowania:

Dzieci które mają orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. Należy zgłosić się w tym celu do PCPR, MOPR w miejscu zamieszkania.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie mają obowiązek poinformować o tym organizatora turnus.

 Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest:

  1. Wpis organizatora na listę PFRON – nr OR/02/0005/17 ważny do 20.09.2020 r.
  2. Wpis Ośrodka na listę PFRON w którym będzie turnus – nr OD/02/0003/18 ważny do 22.02.2021 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY